฿ 1190

ถูกใจ

LOGITECH C270 CAMERA กล้องพร้อมไมค์ในตัว ทีมำพร้อมควำมคมชัดสุดยอดระดับ HD720 และถ่ำยภำพนิ่งได้ 3 ล้ำนพิกเซล สัมผัสประสบกำรณ์ใหม่ด้วย Intelligent Face

ซื้อกับเรา ถูกกว่า ดีกว่า Speed computer! ส่งไว คุณภาพถึงใจแน่นอน ยังไม่รู้จะซื้ออะไร? คลิ้กเลย
สินค้าหมด